Make a clip promotion with AE template (làm video quảng bá)

Đã Hủy Đã đăng vào 5 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Hủy Thanh toán khi bàn giao

Làm video quảng bá ngắn khoảng 1p30s sử dụng template AE và tư liệu trên mạng, theo kịch bản.

a sample (một ví dụ cho sản phẩm)
https://www.youtube.com/watch?v=Z7gWmo-UrOU&feature=youtu.be

Adobe Premiere Pro After Effects Dịch vụ video

ID dự án: #15967161

Về dự án

6 đề xuất Dự án từ xa 5 năm trước đang mở

6 freelancer chào giá trung bình$64 cho công việc này

aromashevsky

Good afternoon! I will do your job quickly and efficiently! 11 years of work experienceGood afternoon! I will do your job quickly and efficiently! 11 years of work experience

$30 USD trong 10 ngày
(55 Nhận xét)
5.1