Đã Đóng

make ENGLISH teaching lecture video for YouTube channel only for females -- 2

4 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

nataliaveltri

A proposal has not yet been provided

$35 AUD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mahmoudyassin11

A proposal has not yet been provided

$25 AUD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$25 AUD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
hannahk9598

A proposal has not yet been provided

$15 AUD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0