Đã Đóng

Make a Youtube Video about certain products

Need some Youtubers to make videos.

I will send free products to you at first.

Please finish the video, post it on your channel and post a discounted info.

Video within 15 days.

Kỹ năng: Biên tập video, Dịch vụ video, Kỹ thuật Video

Địa điểm: United States

Xem thêm: youtube video products sell, make youtube video, make youtube video viral, make youtube video page, make youtube video chromeless, make video industrial graphics, make video game bots, make video component website, make video clip, make video chat flex, make video case template, make video band, make video advert youtube, linux make video jpg, freelancer make video, collect photos make video, products need reviewing, products need sales rep, products need selling, play video oscommerce products

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #14865321

1 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

Deadcat81

A proposal has not yet been provided

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0