Đang Thực Hiện

I need a creative video creator for long term collabrations.

Job Description:

I need a creative video creator for long-term collaborations. Share your experience and portfolio.

Kĩ năng: Dịch vụ video, Biên tập video, After Effects, Sản xuất hoạt họa, Thiết kế đồ họa

Về khách hàng:
( 3 nhận xét ) Karachi, Pakistan

ID dự án: #36250701