Đã Đóng

I need a videographer

1 freelancer đang chào giá trung bình $888 cho công việc này

DivrsMedia

Great work with fast turn rate. As far as video goes, we’ve done professional music videos, commercial videos , promo videos , commercials , short movies , documentaries, etc. Relevant Skills and Experience Great work Thêm

$888 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0