Đóng

Need a videographer to record speaker at business conference

Dự án này đã được trao cho missb250 với giá $250 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

In need of a local videographer to record 2 sessions at a business conference being held this Friday, March 23 at a hotel in Waltham, MA.

The first session is from 8:30-9:30am, and the second session is from 10-11:30am.

Payment of $250 will include traveling to the location in Waltham, recording the 2 sessions, and providing us with the raw video footage of both sessions.

Thank you!

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu
Waltham, United States

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online