Đã Đóng

Produce promo video

Produce a promo video advertising trucking company

Kĩ năng: Dịch vụ video, Sản xuất hoạt họa, Thiết kế đồ họa, Biên tập video, After Effects

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Auburndale, United States

ID dự án: #32665034

80 freelancer chào giá trung bình$438 cho công việc này

(320 Nhận xét)
8.4
(100 Nhận xét)
8.3
(160 Nhận xét)
8.1
(268 Nhận xét)
8.2
(304 Nhận xét)
7.9
(325 Nhận xét)
8.0
(60 Nhận xét)
7.4
(876 Nhận xét)
7.7
ridaarain1

Hey there, I can make you the best promo video advertising trucking company. The person you are looking for is here to amaze you with my Quality work, I assure you that I will be the best person to provide you a enga Thêm

$250 USD trong 3 ngày
(126 Nhận xét)
7.5
(302 Nhận xét)
7.4
(158 Nhận xét)
7.4
(224 Nhận xét)
7.8
(400 Nhận xét)
7.6
(71 Nhận xét)
7.7
(147 Nhận xét)
7.6
(78 Nhận xét)
7.8
(118 Nhận xét)
7.3
BojanSa

Hi, I am video editor and I would love to work on your promo video. You can check some of my work on my Freelancer Profile page - https://www.freelancer.com/u/BojanSa I am working in Premiere Pro and After Effects. Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(102 Nhận xét)
6.7
(48 Nhận xét)
7.0
(139 Nhận xét)
7.3