Không tìm thấy công việc

Rất tiếc chúng tôi không thể tìm thấy công việc mà bạn đang tìm kiếm.

Tím thấy các công việc mới nhất ở đây:

change word press theme 6 ngày left
ĐÃ XÁC THỰC

I have a website and is very slow and having some issues i want to change the theme and fix the issues

₫227273 - ₫681818
₫227273 - ₫681818
0 lượt đặt giá

Se requiere de arquitecto para inicio inmediato, buscamos persona con experiencia previa en realización de estudios de coste.

₫478282 - ₫956563 / hr
₫478282 - ₫956563 / hr
0 lượt đặt giá
Html email signature 6 ngày left
ĐÃ XÁC THỰC

Hi, freelancers, I need someone to help me create an HTML email signature... I will provide you with the PSD​ files. Thanks

₫611138 (Avg Bid)
₫611138 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
20 lượt đặt giá

Công ty chúng tôi hiện chưa có Web, hiện tôi cần Xây dựng Web và Quảng cáo GG Ads. Công ty chúng tôi hoạt động chủ yếu là Xây lắp điện công trình, cung cấp các sản phầm, thiết bị vật tư điện công trình.

₫3562221 (Avg Bid)
₫3562221 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
5 lượt đặt giá
Project for Guangzhu C. -- 4 9 ngày left
ĐÃ XÁC THỰC

안녕하십니까? 제가 Guangzhu C.님의 프로필 정보를 좀 확인해 보고, 제 프로젝트에 참여 제안을 드리고자 연락 드렸습니다. 채팅 서비스로, 좀 더 자세한 내용을 함께 의논해 보았으면 합니다.

₫159090909 (Avg Bid)
₫159090909 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
1 lượt đặt giá

Importante: solo aplicar si vives en Latinoamérica o hablas español, gracias. Hola, estoy por construir una vivenda de dos pisos en mi ciudad. Tengo el diseño arquitectónico realizado en REVIT, el cuál pueden verlo en el siguiente link: [login to view URL] Los planos hidrosanitarios, eléctricos y estructurales serán dados una vez empecemos el con...

₫5898807 (Avg Bid)
₫5898807 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
2 lượt đặt giá
viral markting 6 ngày left
ĐÃ XÁC THỰC

i need someone to do viral marketing for my company

₫2909091 (Avg Bid)
₫2909091 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
2 lượt đặt giá

1. It is necessary to collect a simple android application from the webview to view only one site. 2. It is necessary that you do not open third-party browsers and all the navigation on the site was held inside this application. 3. It is not necessary to assemble the finished apk. 4. It is required to make a project in Android Studio 5. Integrate into the project my icons and splashscreen 6. Send ...

₫590909 (Avg Bid)
₫590909 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
11 lượt đặt giá
SEO strategy and execution 6 ngày left
ĐÃ XÁC THỰC

We are a small UK business delivering BBQ courses, mainly as gifts, and our website is [login to view URL] We have recently rebranded and need help to do 2 things:- 1. Develop an SEO strategy to boost ranking and traffic which - reviews current site & identifies quick wins - identifies right keywords to optimise for - identifies right content to develop - identifies relevant websites to link...

₫3363636 (Avg Bid)
₫3363636 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
23 lượt đặt giá
Research writing 13 6 ngày left
ĐÃ XÁC THỰC

i need help on my research marketing task.

₫361050 / hr (Avg Bid)
₫361050 / hr Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
13 lượt đặt giá