Quay video demo sản phẩm tại HN

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Cần freelancer quay video demo sản phẩm oto 1 ngày tại HN , hỗ trợ edit video sau khi quay xong, ngân sách max 500 USD

Dịch vụ video Biên tập video After Effects Sản xuất video Kỹ thuật Video Adobe Premiere Pro Cinematography Film Production Filmmaking Local Job Video Post-editing Video Processing Video Tours Đăng tải video YouTube Video Editing

ID dự án: #33768783

Về dự án

1 đề xuất 1 năm trước đang mở

Địa điểm: Hanoi, Vietnam