Đã Hủy

5 Second Animated Video

I need a 5 second animated video that shows my company logo with some arrows pointing down that are moving to attract attention.

Kĩ năng: Dịch vụ video

Xem nhiều hơn: services 5, animated services, animated company logo, 5 services, second, attract video, logo arrows, need video company, need animated video, video animated, animated arrows, pispayton, arrows logo, video company, logo moving company, animated 2011, moving company logo, moving business name logo, url video shows embed, short animated web shows, moving wordpress blog hosting company, video animated logo, moving arrows, animated logo video, animated video services

Về Bên Thuê:
( 539 nhận xét ) Riverside, United States

ID dự án: #1080449

1 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

pradeepn080

Lets start! Please see PM

$150 USD trong 5 ngày
(1 Nhận xét)
1.0