Đã Đóng

Shoot a commercial for a yacht

1 freelancer đang chào giá trung bình €1110 cho công việc này

DesignerSamuel

There is no drone. Video shot, montage color grading. You can check my portfolio...

€1110 EUR trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0