Đã Đóng

Thiết kế video về sản phẩm

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

huongdanmt

Edit Video, Setup website, Make Video YouTube, Make Thumbnail Youtube, Intro YouTube Edit Video, Setup website, Make Video YouTube, Make Thumbnail Youtube, Intro YouTube

$200 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0