Tạo Video

Đã Đóng Đã đăng vào 7 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Fashion,Music,Makeup,Lipstic,....

Dịch vụ video

ID dự án: #10907677

Về dự án

6 đề xuất Dự án từ xa 7 năm trước đang mở

6 freelancer chào giá trung bình$172 cho công việc này

ElP3dras

Hello, I have 4 years experience in editing/producing videos, and using my video editing skills and some after effects your video will look awesome. :) I’m very interested in this project, and I find it to be easy. Thêm

$149 USD trong 4 ngày
(14 Nhận xét)
4.0