Đã Hủy

Chỉnh sửa video bằng after effects

Tôi có video template như ở link này : [url removed, login to view]

Tôi muốn thay thế các hình ảnh trên bằng hình ảnh ứng dụng của tôi. Và có thể chỉnh sửa 1 chút hiệu ứng. Vậy, ai biết sử dụng andobe after effect, vui lòng giúp tôi.

I have a video template like as : [url removed, login to view]

I want to replace images in that video by shoot screens of my app. May I need to edit a little bit effects. Can anyone help me?.

Kĩ năng: Dịch vụ video

Xem nhiều hơn: want to edit my video, i want to edit my video, i want to edit a video, hi mu, effects wedding video plugin, best visual effects music video, effects podcast video, effects fashion video, effects wedding video, cool effects wedding video, effects template video, effects intro video, effects export video audio, effects teach video clear

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #9472553

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

souravb

Hi, We would be able to deliver the project with full potential. Please have a look at our previous work samples/portfolio that we did for some of our clients. Hereby i have provided the links: [login to view URL] Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(88 Nhận xét)
6.3