Đã Hủy

VIDEO ON AIR FILTERS for kiwi media pro ONLY

video to show how to choose a new air filter and how they vary for kiwi media pro ONLY

Kỹ năng: Dịch vụ video

Xem thêm: video pro, services video, kiwi, video filter, filter video, video filters, media services, kiwi media pro, pro video, creative media pro, similar air video, choose services, air video project ipad, adobe air video chat, air video chat lccs, air video, media adobe air

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Sydney, Australia

Mã Dự Án: #1052495

1 freelancer đang chào giá trung bình $220 cho công việc này

SolidIndustries

New Zealand based Camera operator/editer.

$220 AUD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0