Đã Hủy

Video testimonial Korean

2 freelancer đang chào giá trung bình $28 cho công việc này

$30 USD trong 1 ngày
(9 Nhận xét)
4.6
slwong42

Hi I would like to bid for this project. I am a native Korean speaker. I would like to help you out with the job. Relevant Skills and Experience Native Korean speaker Proposed Milestones $25 USD - video

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0