Đã Đóng

Làm video bằng videoscribe

Hiện tại mình đang cần 1 bạn phụ trách làm video chữ viết tay (dùng phần mềm VideoScribe).

Công việc đơn giản, có sẵn phần mềm nên mình không yêu cầu các bạn Editor chuyên nghiệp.

Quy trình làm việc:

- Nhận file âm thanh mình gửi

- Từ file âm thanh, tiến hành ghép thêm hình ảnh để ra video hoàn chỉnh.

Chiều dài video: 5-10 phút

Thù lao: 1 phút /12.000 đồng .

Mình sẽ hỗ trợ:

- Phần mềm VideoScribe

- Phần mềm sửa ảnh .

Bạn nào làm được, vui lòng đính kèm 1 video ngắn mà bạn đã làm bằng VideoScribe.

NHỮNG CHÀO GIÁ KHÔNG CÓ VIDEO MẪU, MÌNH XIN PHÉP BỎ QUA.

Kĩ năng: Dịch vụ video, Sản xuất hoạt họa, Biên tập video, Kỹ thuật Video, Sản xuất video

ID dự án: #20461891