Đã Đóng

Videographer

Need videographer to join our project help business shoot video for their story

Kĩ năng: Dịch vụ video, Biên tập video, Sản xuất video, Kỹ thuật Video, After Effects

Địa điểm: Vancouver, Canada

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Port Moody, Canada

ID dự án: #30168925