Videographer

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

1 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

maarwandi

Dear Client, it is my pleasure to introduce Abdul, a professional videographer with over 10 years of experience in the field. I understand that you are looking for a videographer to produce an outdoor skating video by Thêm

$20 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0