videographer

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

More details: filming an instructional video of 3 minutes in length

What type of videos do you need? Instructional videos

Do you have a script or storyboard ready? Yes

What is the intended length of the video? 1-3 minutes

Dịch vụ video Sản xuất video Kỹ thuật Video Nhiếp ảnh Product Photography

ID dự án: #37492657

Về dự án

1 đề xuất 1 tháng trước đang mở

Địa điểm: Riga, Latvia

1 freelancer đang chào giá trung bình $56 cho công việc này

TomyIneXtricable

Heyy there! Sounds fairly easy, I Love creating and editing videos myself, I have a YT channel. Anyway, let me know if you consider me! Peace! Sincerely, Tomy

$55.5 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0