Đã Đóng

Videographer in Mauritania

Job Description:

I have a film project and I need a talented videographer to shoot

One or two interviews

Few drone shoots

And few B rolls

In Mauritania, in a city called Guerou

Thanks

Kĩ năng: Dịch vụ video, Kỹ thuật Video, Cinematography

Địa điểm: Mauritania

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Madinah, Saudi Arabia

ID dự án: #34311071