Đang Thực Hiện

For Garbar: Video download/upload w Contentbuzz

Video downloading and uploadoading w Contentbuzz video distribution

As agreed between Garbar and totoro131.

Kỹ năng: Đăng tải video

Xem thêm: video upload download, download upload video, c w, video download upload, totoro131, osdate video upload download, video upload download projects, garbar, upload flv myspace video, download mobile video clip, video distribution, upload download movie clip, joomla sound upload download, perl file upload download, download mobile video

Về Bên Thuê:
( 57 nhận xét ) PERTH, Australia

Mã Dự Án: #1083278

Đã trao cho:

garbar

Let's start

$50 USD trong 2 ngày
(4 Đánh Giá)
4.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $45 cho công việc này

webse0expert

Lets start with samples Now!!!

$40 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0