Đã đóng

Make a Video

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2313 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

explanatory video for an application to art school. The goal of the video is to describe the process of the creation of one project out of my visual portfolio from its inception to the finished concept. I would like to use some of my actual drawings and pruducts as tools to describe the process as well as create a rough script as the video cannot exeed 2 minutes.

Các kỹ năng được yêu cầu
Los Angeles, United States

Muốn kiếm tiến?

  • Hạn định ngân sách và khung thời gian
  • Mô tả đề xuất của bạn
  • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

    • Forbes
    • The New York Times
    • Time
    • Wall Street Journal
    • Times Online