Make a Video

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $1500 - $3000 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 22

Mô Tả Dự Án

explanatory video for an application to art school. The goal of the video is to describe the process of the creation of one project out of my visual portfolio from its inception to the finished concept. I would like to use some of my actual drawings and pruducts as tools to describe the process as well as create a rough script as the video cannot exeed 2 minutes.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu
Los Angeles, United States

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online