Take some Photos

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách ₱650 - ₱1100 PHP / hour

Mô Tả Dự Án

Taking beautiful pictures without editing

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu
Soyung, Echague, Philippines

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online