Đã đóng

Take some Photos

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là ₱650 - ₱1100 PHP / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₱650 - ₱1100 PHP / hour
Mô tả dự án

Taking beautiful pictures without editing

Các kỹ năng được yêu cầu
Soyung, Echague, Philippines

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online