Còn mở

Videoing 2 x Rugby Games at St Stanislaus' College in Bathurst

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $277 AUD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$150 - $225 AUD / hour
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

You will be required to video 2 x Schoolboy Rugby fixtures in HD Mp4 (Canon Legrias are great for this) from 1:30pm-5pm on Saturday April 29th - and upload to Google Drive by midday Sunday.

Các kỹ năng được yêu cầu
Bathurst, Australia

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online