Đã Đóng

Architecture videography

I need a videographer for shooting a interior of a flat.

Kĩ năng: Kỹ thuật Video, Cinematography, Biên tập video, Adobe Premiere Pro, Nhiếp ảnh

Địa điểm: Hyderabad, India

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hyderabad, India

ID dự án: #34368107

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹7000 cho công việc này

sunnysharmaz

I have a overall experience in cinematography of 4 years & 5 years of experience in Adobe Premier Pro, Lightroom, Photoshop.

₹7000 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0