Đã Đóng

2 days filming at NEC Birmingham.

Two days filming at NEC Birmingham UK. Very low budget. £150 per day. Cameraman must have tripod, flag mic and presenter mic. Raw footage only.

Kỹ năng: Kỹ thuật Video

Địa điểm: England, United Kingdom

Xem thêm: raw footage film, edit raw footage, summing days excel, days creation projects, windows reboot days, job days, flag craigs list post, websites counting days birthday

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Blackborough, United Kingdom

Mã Dự Án: #13127449

2 freelancer đang chào giá trung bình £264 cho công việc này

Mionamartic

A proposal has not yet been provided

£277 GBP trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
finnnaughton

I am a freelance videographer and video editor based in Birmingham, West Midlands. I am young, yet experienced working on events including: live broadcasting, music videos, advertisements, short films and promotional v Thêm

£250 GBP trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0