2 days filming at NEC Birmingham.

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách £20 - £250 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 2

Mô Tả Dự Án

Two days filming at NEC Birmingham UK. Very low budget. £150 per day. Cameraman must have tripod, flag mic and presenter mic. Raw footage only.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu
England, United Kingdom

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online