Đã Đóng

I need an experienced vidéographer for Monaco May 24th

Fashion Show vidéographer needed for the 24th May.

in Monaco

Kĩ năng: Kỹ thuật Video, Sản xuất video, Biên tập video, video 360 độ, Dịch vụ video

Địa điểm: Monaco

Về khách hàng:
( 1 Nhận xét ) Menton, France

ID dự án: #33718943