I need a videographer and photographer

Đã Hủy Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Hủy

Must be able to video and take photos

Mon 19/6 8-12.30pm (includes set up and pack up time, video/photos from 9-12pm)

Tues 20/6 12-4.30pm (includes set up and pack up time, video/photos from 1-4.30pm)

Doncaster function centre - more details to be provided to right supplier

Kỹ thuật Video Nhiếp ảnh Photoshop Adobe Photoshop Adobe Premiere Pro After Effects Cinematography Local Job Chỉnh sửa hình ảnh Biên tập video Video Processing Sản xuất video Dịch vụ video Đăng tải video

ID dự án: #36714380

Về dự án

1 đề xuất 3 tháng trước đang mở

Địa điểm: Doncaster, Australia