Đã Đóng

Videographer satorini/ Mykonos -- 2

For jewelry, prioritizing macro shots with and without model

Kĩ năng: Kỹ thuật Video, Biên tập video, Cinematography, Explainer Videos, Film Production, Filmmaking, Local Job, Music Video, Photo Anywhere, Nhiếp ảnh, Product Marketing, Product Photography, Unboxing Videos, Chiếu video, Video Hardware, Dịch vụ video, Video Streaming, Video Tours, Đăng tải video, Mĩ thuật, Visualization

Địa điểm: Greece

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) oakville, Canada

ID dự án: #34058895

1 freelancer đang chào giá trung bình $23 cho công việc này

andySiC

i am very flexible and would love to talk with you about some details of this job, feel free to contact me :)

$23 CAD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0