Đã Đóng

Wedding videographer

August 13, Doubletree Boston-Cambridge. 4pm to 8pm

Kĩ năng: Kỹ thuật Video, Biên tập video, Local Job, Music Video, Chiếu video, Video Conferencing, Video Hardware, Dịch vụ video, Video Streaming, Video Tours, Cưới hỏi

Địa điểm: Boston, United States

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Newburyport, United States

ID dự án: #34056509

1 freelancer đang chào giá trung bình $750 cho công việc này

scoldylnxx7

I have gone viral for this [login to view URL] also with the fact that I’m into movie industry as the audio and visual display recorder at Bollywood all starts crew

$750 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0