I would like to hire a Videographer

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách ₹1500 - ₹12500 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 8

Mô Tả Dự Án

Need to shoot and edit 10 small 1 minute videos in Hyderabad.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu
Hyderabad, India

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online