I would like to hire a Videographer - 14/02/2017 22:42 EST

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $30 - $250 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 7

Mô Tả Dự Án

2 hour event with guest speaker to be filmed

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu
Bondi Beach, Australia

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online