Đã Đóng

I would like to hire a Videographer

WE are looking to create footage for 3 potential 30 second videos

Kỹ năng: Kỹ thuật Video

Địa điểm: Mount Coolum, Australia

Xem thêm: hire videographer hong kong, hire videographer glasgow, hire videographer canberra, hire videographer camera crew, hire videographer bristol, find design website like, developer like, personally hire recruiter, artist hire sketch, looking create media project, looking create, create footage

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Australia

Mã Dự Án: #14823871

2 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

$200 AUD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$200 AUD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0