Đã Đóng

Trình bày sale kit

Bố trí, thiết kế và trình bày nội dung của sales kit và content trên web của công ty

Kĩ năng: Marketing lan truyền

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #10100742