Đã Đóng

Trình bày sale kit

Bố trí, thiết kế và trình bày nội dung của sales kit và content trên web của công ty

Kĩ năng: Marketing lan truyền

Xem nhiều hơn: dung dung, conversion kit sale, loan modification kit sale

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #10100742