Đã hoàn thành

simple computerwork

Dự án này đã kết thúc thành công bởi kayette với giá $2 USD / hour trong 15 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Đã hoàn thành trong
15 ngày
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

For our website we need a person (preferable from Philippines) who can be online in the weekend (Saturday, Sunday) from 9 am till 10 pm GMT+1 (local time for the Philippines 3 pm till 4 am)

I will give you several logins and all you have to do is bid on articles to get some action on the site. I will give more details in private. Important is to be online and active during the above time-period. Start August 31.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online