Đang Thực Hiện

Personal Virtual assistent

Please dont bid for this project, this is a private project. Thank you for your understanding.

Thank you for your interest.

Chris

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Article Writing, Trợ lí trực tuyến

Xem thêm: chrishucke, virtual private, virtual personal bookkeeper

Về Bên Thuê:
( 33 nhận xét ) Rotterdam, Netherlands

Mã Dự Án: #4552642

Đã trao cho:

cristina8353

Hello, i am ready! thank you!

$2 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $4/giờ cho công việc này

melindafulop

Hello. Please check PM for my detailed proposal.

$5 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0