Đang Thực Hiện

Personal Virtual assistent

Được trao cho:

cristina8353

Hello, i am ready! thank you!

$2 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $4/giờ cho công việc này

melindafulop

Hello. Please check PM for my detailed proposal.

$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0