Đã Đóng

private project Cris

2 freelancer đang chào giá trung bình $5/giờ cho công việc này

krishp118

hi Chris, i am interested in working with you, please let me know if you need any details from my side, thanks

$5 USD / giờ
(1 Đánh Giá)
1.2
MechChama

I like to work on this. pls contact me...

$5 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0