Transcribe Vietnamese Audio - Đánh máy audio (chuyển tả)

Đã Hủy Đã đăng vào Mar 29, 2014 Thanh toán khi bàn giao
Đã Hủy Thanh toán khi bàn giao

I have many many audio files that I need transcribed. I will pay by the minute for each audio file and I am looking for someone long term to work 10-20 hours per month. The audio is in Vietnamese and will need to be typed in Vietnamese. Good spelling is required.

Tôi có rất nhiều file audio những bai giảng cần người nghe va đánh máy kỷ lại. Công việc sẽ được tính tiền và trả theo bao nhiêu phút audio của mổi bài. *Người đánh máy cần phải giỏi chính tả việt ngữ.*

Xin vui lòng đáp những câu hỏi sau đay:

- Xin cho biết về kinh nghiệm đánh máy và chuyển tả của bạn.

- Bản yêu cầu mức lương bao nhiêu $USD cho mổi phút âm thanh? (Hiện giờ budget của tôi là khoản $0.13-$[url removed, login to view] USD, nếu bạn đòi hỏi cao hơn thì xin đừng apply)

- Bạn đạnh máy bao nhiêu chử 1 phút?

- Trung bình 1 tiếng âm thanh mất bạn bao nhiêu thời gian để đánh máy?

- Bạn có thể làm việc cho tôi được bao nhiêu giờ trong tuần?

- Bạn cần phải có internet vì file audio là streaming, không download về được

- Xin vưi lòng cho username gtalk để tiện việc chat về công việc

- Xin bạn cho biết tên, tuổi và tín ngưỡng

- Bạn ở tại đâu?

- Nếu được, xin vui lòng kèm theo tấm hình.

Xin chân thành cảm tạ.

Đánh máy Chép lời Biên dịch viên tiếng Việt Trợ lí trực tuyến

ID dự án: #5734563

Về dự án

Dự án từ xa Mar 29, 2014 đang mở