Đã Trao

Re-Format 20 docs into 1

we have approx 20 seperate documents that we need changed into 1 doc. we will need headings hyperlinked for the different topics.

Kĩ năng: Trợ lí trực tuyến

Xem nhiều hơn: format documents, format doc, assistant doc, thousands different topics, articles different topics free, article different topics, short reports different topics, different topics articles, different topics write, articles different topics, different topics world, easy articles written different topics, different topics

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) sutherland, Australia

ID dự án: #1014191

7 freelancer đang chào giá trung bình $34 cho công việc này

smtechnology

Hi, I am ready to make this document for you now!! Regards

$30 AUD trong 1 ngày
(7 Nhận xét)
3.2
satnam1989sidhu

ok, sir i am ready.

$31 AUD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
havilah31

Hi, please see private message. Thanks.

$30 AUD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
rangamohan

Hi, Ready to do the job. Mohan.

$40 AUD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
saznbeen

Hi, can do this job, u can try me.

$34 AUD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
WorkMostHours

Ready to start now.

$42 AUD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
h4r5h

Hey,I can do that project of yours. :)

$30 AUD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0