Mở

Homagekey International Want to virtual Assistance for Pirojpur Branch in Bangladesh.

Want virtual Assistance for Homage key International In Pirojpur, Bangladesh Branch. Work is 5 days a week.

Only Bangladesh can apply for these full-time jobs.

Kĩ năng: Trợ lí trực tuyến, Local Job, Hỗ trợ khách hàng, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Computer Support, Customer Experience, Customer Retention, Customer Retention Marketing, Chăm sóc khách hàng, Customer Strategy, Travel Ready, Virtual Assistant Solutions (Alexa, Google, Siri, Home Kit, Cortana)

Địa điểm: Pirojpur Pourashava, Bangladesh

Về khách hàng:
( 13 nhận xét ) Mathbaria, Bangladesh

ID dự án: #33188638