Đã Đóng

Need some to manage an ETSY Shop for us

Need someone to manage a shop for us

Kĩ năng: Trợ lí trực tuyến, Hỗ trợ khách hàng, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu

Về khách hàng:
( 20 nhận xét ) Patiala, India

ID dự án: #34035045