Đã Hủy

I need a Virtual assistant

I need a Virtual Assistant for my day to day work.

Work Schedule:

Monday to Saturday

8.30am to 5.30pm (1 hour break)

Compensation: $50 per week

Kĩ năng: Trợ lí trực tuyến, Nhập liệu, Excel, Xử lí dữ liệu, Tìm kiếm web

Về khách hàng:
( 21 nhận xét ) THANE, India

ID dự án: #34328746