Pre-employment Vetting [Ananindeua, Brazil]

Đã Đóng Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Pre-Employment Vetting Project in Ananindeua, Brazil

I am seeking a freelancer who can assist me with pre-employment vetting in Ananindeua, Brazil. The ideal candidate for this project will have experience in conducting background checks for potential employees.

Screening Requirements:

- Standard level of screening is required for potential employees

Additional Background Checks:

- Education and Employment Verification checks are required

Urgency:

- The vetting process should be completed within 3 days

Skills and Experience:

- Experience in conducting background checks for potential employees

- Strong attention to detail and accuracy in conducting background checks

Anyone from any educational background can apply.

Trợ lí trực tuyến Local Job Truyền thông Hỗ trợ điện thoại Administrative Support Employee Engagement Employee Experience Employee Training Office nói chung LinkedIn Recruiting Tuyển dụng Secretarial Technical Recruiter

ID dự án: #36679184

Về dự án

2 đề xuất 2 tháng trước đang mở

Địa điểm: Centro, Brazil

2 freelancer chào giá trung bình$24 cho công việc này

rayssaalmeida17

Me chamo Rayssa, tenho experiência de 3 anos sobre a área, possuo total carga horaria disponivel para a empresa. Procuro sempre me dedicar com atenção e determinação para entregar o melhor ao cliente e a empresa

$33 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
jbittencourt20

trabalho de forma focada, com transparecia e objetividade, concluir o trabalho no menor tempo possível para melhor demanda.

$15 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0