Pre Employment Vetting (Haifa)

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I am in need of education verification services for my pre-employment vetting process.

Skills and Experience Required:

- Experience in conducting education verification checks

- Familiarity with the employment system and institutions in Haifa, Israel

Additional Information:

- Attention to detail and accuracy are crucial in ensuring the accuracy of the verification process.

Candidate Volume:

- The project involves vetting 1-5 candidates.

Please note that this project does not require additional verification services such as drug testing, credit checks, or social media screening.

Trợ lí trực tuyến Active Site Survey Tổng đài Xử lý email Employee Engagement Employee Experience Employee Training Nhân sự Giám sát thi công LinkedIn Recruiting Local Job Physical Site Survey Pre-inspection visits Tuyển dụng Technical Recruiter Travel Ready

ID dự án: #37207802

Về dự án

2 đề xuất 1 tháng trước đang mở

Địa điểm: Haifa, Israel

2 freelancer chào giá trung bình$89 cho công việc này

diyaajb

I understand that you are looking for education verification services for your pre-employment vetting process and require accuracy and attention to detail. With 12 years of experience in the worlds of business, consult Thêm

$100 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0