Pre-employment Vetting [Mazowiecki, Poland]

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Pre-Employment Vetting Project in Mazowiecki, Poland.

I am seeking a freelancer who can assist me with pre-employment vetting in Mazowiecki, Poland. The ideal candidate for this project will have experience in conducting background checks for potential employees.

Screening Requirements:

- Standard level of screening is required for potential employees

Additional Background Checks:

- Education and Employment Verification checks are required

Urgency:

- The vetting process should be completed within 3 days

Skills and Experience:

- Experience in conducting background checks for potential employees

- Strong attention to detail and accuracy in conducting background checks

Anyone from any educational background can apply.

Trợ lí trực tuyến Local Job Truyền thông Nhiếp ảnh Administrative Support BPO Tổng đài Chăm sóc khách hàng Customer Strategy Hỗ trợ khách hàng Data Collection Data Delivery Nhập liệu Data Extraction Data Management Xử lí dữ liệu Data Protection Employee Engagement Employee Experience Nhân sự Travel Ready

ID dự án: #36720017

Về dự án

2 tháng trước đang mở

Địa điểm: Tomaszów Mazowiecki, Poland