Pre-employment Vetting [Mouy, France]

Đã Đóng Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Pre-Employment Vetting Project in Mouy, France

I am seeking a freelancer who can assist me with pre-employment vetting in Mouy, France. The ideal candidate for this project will have experience in conducting background checks for potential employees.

Screening Requirements:

- Standard level of screening is required for potential employees

Additional Background Checks:

- Employment Verification checks are required

Urgency:

- The vetting process should be completed within 1 day

Skills and Experience:

- Experience in conducting background checks for potential employees

- Strong attention to detail and accuracy in conducting background checks

Anyone from any educational background can apply.

Trợ lí trực tuyến Local Job Truyền thông Hỗ trợ điện thoại Administrative Support Employee Engagement Employee Experience Employee Training Office nói chung Nhân sự LinkedIn Recruiting Tuyển dụng Secretarial Technical Recruiter

ID dự án: #36673427

Về dự án

1 đề xuất 2 tháng trước đang mở

Địa điểm: Mouy, France