Đã Đóng

Project Assistant -- 60245

1 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

dsuryateja70

Hi, I am Surya Teja Dommeti. I am a master's(Electronics Engineering) student at Hochschule Bremen. I am doing my thesis at a prysmian group. I believe that combination of my skills and my course education knowledge su Thêm

$20 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0