Đang Thực Hiện

Project for leannamarie5

As spoken, two step blog project.

Kỹ năng: Trợ lí trực tuyến

Xem thêm: blog project, step project, website project plan step, seo project blog, java mini project blog, private project blog site, project blog wordpress theme, project 129, aworldapart

Về Bên Thuê:
( 24 nhận xét ) Ohio City, United States

Mã Dự Án: #1071672

Đã trao cho:

leannamarie5

Per our discussion. :)

$30 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
2.1

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

tootsville2008

very interested to do the work...

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ErvinReyRamos

I will work on your project with honesty and integrity

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0